Hírek

Díjeső a Magyar Kultúra Napján

2015 január 25. (vasárnap) 08:26

Díszdiplomás és pályakezdő pedagógusokat köszöntött Schmidt Csaba polgármester, aki átadta a „Tatabánya Kultúrájáért” díjat és a Krajcsirovits Henrik Városi Művészeti Ösztöndíjat is.
 
A Magyar Kultúra Napját Magyarországon 1989 óta, Tatabányán tizenegy éve ünnepeljük annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az idei évben Hunyadi Mátyás királyunk halálának 525. és Kölcsey Ferenc költő, politikus és nyelvújító születésének 225. évfordulóját ünnepeljük. A műsort is a jubileumi események tükrében állították össze a szervezők.
 
A Vértes Agorájában megrendezett ünnepség a függöny felemelkedése után a Himnusz eléneklésével kezdődött meg, a Forgórózsa Népművészeti Központ népi énekeseinek közreműködésével, akik ezután népdalcsokorral köszöntötték a megjelenteket. A meghívott vendégekhez szólt Schmidt Csaba polgármester is, majd az Árpád Gimnázium diákjainak műsorát és a Népház Show Formációs Tánc Egyesület Palotás című koreográfiáját tekinthette meg a közönség.
 
Díszoklevelek átadása
 
A műsorszámok után Schmidt Csaba a díszoklevelek átadásával és virágcsokorral köszöntötte a díszdiplomás pedagógusokat.
 
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 1992 óta köszönti városi ünnepségen a több évtizede a pályán eltöltött évek elismeréseként díszdiplomát átvevő nyugalmazott pedagógusokat, akik egy életen át hűek voltak hivatásukhoz, példát mutattak munkájukkal.
 
Azoknak a pedagógusoknak, akik oklevelüket 50, 60, 65 vagy 70 éve szerezték meg és a nevelő-oktató munkában legalább 30 évet eltöltöttek, arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevél adható. Az idei ünnepségen arany, gyémánt és vas díszoklevelet vehettek át azok a nyugalmazott pedagógusok, akik a felnövekvő ifjúság útját egyengették, munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a társadalom hasznos tagjai legyenek:
 
Bede Istvánné: középiskolai tanárként végzett 1964-ben a Szegedi, majd József Attila Tudományegyetemen matematika-ábrázoló geometria szakon. Példamutató elkötelezettséggel folytatott értékteremtő pedagógusi munkájának elismeréseként aranyoklevelet vehetett át. Brém Ferencné: 1954-ben végzett az esztergomi Állami Tanítóképző Intézetben. Tanítói munkájára az igényesség, alaposság volt jellemző. 60 éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréseként gyémánt oklevelet vehetett át. Dr. Dely Lászlóné: 1949-ben végzett a Veszprémi Állami Népiskola Tanítóképző Intézetében. A nevelés és oktatás területen évtizedek óta végzett kimagasló, áldozatkész és önzetlen munkássága elismeréseként vasoklevelet vehetett át. Gyüszi László: 1954-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, magyar-történelem szakon. Életútjáért, a gyermekek és a szakma iránti elkötelezettségéért a város nyugalmazott díszpolgárrá tüntette ki 2008-ban. Hatvan éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréseként gyémántoklevelet vehetett át. Horváth Gézáné Tamási Margit: 1954-ben végzett az Egri Állami Pedagógiai Főiskolán. Nyugállományba vonulásáig a Mező Imre általános Iskolában tanított. A tanulók nevelésében, oktatásában folytatott értékes munkájának méltó elismeréseként gyémántoklevelet vehetett át. Kiss Zoltánné: 1964-ben végzett az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán. Tanítói munkájának elismeréséért a város 1996-ban Molnár János díjat adományozott. Munkáját kiváló minőségben és igen nagy lelkesedéssel végezte. Munkájának méltó elismeréseként aranyoklevelet vehetett át. Kisfaludy Béláné: középiskolai tanárként 1964-ben végzett a Szegedi, majd József Attila Tudományegyetemen, kémia-fizika szakon. Több évtizedes, lelkiismeretes, példaértékű, színvonalas tanári munkája elismeréseként aranyoklevelet vehetett át. Steiner Istvánné: 1954-ben végzett az Esztergomi Állami Óvónőképzőben. Több évtizedes kiemelkedő hivatástudattal végzett óvónői munkájának elismeréseként gyémántoklevelet vehetett át. Stoffer Józsefné: 1954-ben végzett a Veszprémi Állami Tanítóképző Intézetben. Több évtizedes példamutató, hivatástudattal, elkötelezettséggel végzett munkájának méltó elismeréseként gyémántoklevelet vehetett át. Szántó Béláné Patvaros Katalin: 1964-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Pedagógiai munkájára magas szakmai tudás, igényesség, alaposság volt jellemző. 50 éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréseként aranyoklevelet vehetett át. Szikora Henrikné: 1964-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A Modern Üzleti tudományok Főiskola alapításától nyugdíjazásáig főtitkára, majd oktatási főigazgató-helyettese volt. Törekvéseit az ügyért való lelkesedés, a mindenkori segítő szándék és a diákok iránti szeretet vezérelte. Több évtizedes, elhivatott, magas színvonalú pedagógusi munkáját a város Molnár János díjjal tüntette ki. Ötven éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréseként aranyoklevelet vehetett át.
 
Schmidt Csaba polgármester úr ezután nyolc pályakezdő fiatalnak adott át okleveleket.
 
Fodor Balázs Csaba: magyar alapszakos bölcsész, diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. A fiatal pályakezdő a Kertvárosi Általános Iskola pedagógusa. Gáspár Nikolett: a Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola fiatal pályakezdő pedagógusa. Diplomáját a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán szerezte tanító testnevelés műveltségi területen. Kuncze Tímea: az Éltes Mátyás EGYMI fiatal tanára, aki a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányú pedagógusként végzett. Diplomáját a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán szerezte. Nagy Katalin: magyar nyelv és irodalom szakos tanár, diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Bölcsésztudományi karán szerezte. A fiatal pályakezdő munkahelye a Kertvárosi Általános Iskola. Tauser Mária: a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte óvodapedagógusi diplomáját. A fiatal pályakezdő a Benedek Elek Óvoda pedagógusa. Suvada Dóra: a Turul Óvoda fiatal pályakezdő óvodapedagógusa. Diplomáját a Nyugat-magyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai karán szerezte. Schweininger Péter: a Bárdos László Gimnázium fiatal pályakezdő pedagógusa. Diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem szerezte történelem és földrajz szakon. Ugrits András: a Váci M. Általános Iskola fiatal pedagógusa. Diplomáját a Károly Gáspár Református Egyetemen szerezte történelem – magyar szakon.
 
A ünnepeltek köszöntésére a Dallam Alapfokú Művészeti Iskola növendékei állítottak össze egy ünnepi csokrot. Műsorukban a Dallam Összevont Gyermekkara, az Ütő Kamara Együttes és a Dallam Fúvószenekar is közreműködött.
 
Átadták a Tatabánya Kultúrájáért díjat is
 
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Tatabánya Kultúrájáért” díjat a városban kifejtett kiemelkedő színvonalú, kulturális, művészeti, közművelődési és közgyűjteményi tevékenység iránti tiszteletének és megbecsülésének kifejezése céljából alapította 1996-ban. A díj olyan személynek, illetve szervezetnek adományozható, aki, illetve amely Tatabányán kiemelkedő kulturális, művészeti, közművelődési és közgyűjteményi tevékenységet folytat.
 
A közgyűlés 191/2014. (XI.27.) határozata alapján idén Galauner Béláné népi iparművész vehette át a rangos díjat.Galauner Béláné, Magdika építész technikusként végzett és dolgozott egészen rokkant nyugdíjazásáig. Igen fiatalon, 41 évesen betegedett meg, amely kivonta őt az aktív munka világából.
 
Hobbiként kezdett el hímezni, illetve tányérokat festeni. Később népi motívumokkal díszített ruháival, oltárterítőivel sikeres pályázatot nyújtott be a Népi Iparművészeti Tanácshoz. Kimagasló színvonalú munkái alapján 20 éve népi iparművészként él és dolgozik. Az országos kitekintésű és hírű Kiss-Jankó Bori Kiállításon többször sikeresen vett részt, számtalan különdíjjal büszkélkedhet.
 
Az Alsógallai Egyházközség aktív tagjaként alapította meg az Alsógallai Hímző Kört, amelynek keretében az alapítás óta számos kiállításon ismerkedhetett meg a nagyközönség munkáival. A közösség vezetője szívesen osztja meg szakmai tapasztalatait, motívumkincseit a kör tagjaival. Gyakran közösen dolgoznak egy-egy nagyobb munkán, az összegyűjtött helyi motívumkincseket is együtt keltik életre. Magdika itthon és idegenben is ismert és elismert hordozója, őrzője, újrateremtője a tatabányai és magyarországi kézműves hagyományoknak.
 
A Krajcsirovits Henrik Városi Művészeti Ösztöndíjat Hídvégi Áron kapta
 
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése a Krajcsirovits Henrik Városi Művészeti Ösztöndíjat város művészeti életének támogatása érdekében alapította, melyet a képzőművészet, az iparművészet, a zene- és táncművészet, a filmművészet, fotóművészet és az irodalom területén alkotók pályázat útján nyerhetnek el.
 
A városi művészeti ösztöndíjat idén adták át először.A közgyűlés 231/2014. (XII.18.) határozata alapján Hídvégi Áron festőművész vehette át a Krajcsirovits Henrik Művészeti Ösztöndíjat.
 
Az ünnepség a Népház Show Formációs Tánc Egyesület növendékeinek táncával zárult.
 
Oszd meg ezt az írást: Facebook Google Bookmarks Iwiwes megosztásEszközök: PDFNyomtatEmail