Hírek

Városi díjak a Skanzenben

2014 szeptember 07. (vasárnap) 07:03

A Bányásznapok elengedhetetlen részeként, a hős bányászokra emlékezve szombat délután virágokat helyeztek el egykori társaik és városunk vezetői a Kegyeleti Emlékhelynél. Innen a Bányász Fúvószenekar kíséretében sétáltak fel az Ipari Skanzenhez, ahol Schmidt Csaba polgármester a Solymos Mihály-díjat Forisek Istvánnak, a Tatabánya Közbiztonságáért-díjat pedig Biacsi Sándornak adta át.


A Faléz előtt tartott ünnepi köszöntőjében Schmidt Csaba kiemelte: a város első bányáját több mint 120 évvel ezelőtt, Óvárosban nyitották meg, elődeinkre pedig ma is büszkék lehetünk, hisz ők építették fel Tatabányát. Az egykori bányászok és a bányászat hagyományainak, értékeinek és tárgyi emlékeinek megőrzése fontos feladatunk, amiért köszönet illeti a bányászati skanzen alapítóit – hangsúlyozta a polgármester, majd elmondta: a Solymos Mihály-díj odaítélésekor könnyű helyzetben volt a képviselő-testület, hisz sok olyan bányász él városunkban, aki kiváló munkát végzett a bányában, most pedig rengeteget tesz a hagyományok megőrzéséért, továbbadásáért. A beszédet követően a polgármester átadta a Solymos Mihály- díjat, melyet idén Forisek István bányamérnök, a Tatabányai Szénbányák korábbi vezetője kapott. Schmidt Csaba ezt követően, idén új hagyományt teremtve a Tatabánya Közbiztonságáért-díjat is átadta, amelyet Biacsi Sándor rendőr főtörzs zászlós vehetett át. A díjak átadása után A. Pál Gabriella múzeumigazgató invitálta meg a résztvevőket Kiss Vendel - „Körkép a bányászokról” című kiállításának megnyitójára, valamint az azt követő fúvószenekari koncertre.

Forisek István a Tatabányai Bányaipari Technikum elvégzését követően 1953-tól egyetemi tanulmányait Miskolcon, majd Sopronban végezte, ahol bányaművelő mérnöki diplomát szerzett. 1958-1992 között, nyugdíjazásáig a Tatabányai Szénbányák dolgozója, ahol kezdetben mérnökség vezető, beosztott mérnök, majd 1964-től 20 éven keresztül felelős vezetői beosztásban végezte munkáját. A napi üzemvezetési feladatokon túl részt vett a belső medence üzemeinek több lépcsőben történő összevonásának kidolgozásában és gyakorlati megvalósításában. Ezen munkájával megteremtette az Eocén program sikeres megvalósításához szükséges szakképzett munkaerő folyamatos áttelepítését. 1978-ban a XII/A aknai sújtólégrobbanás után társfeltalálója és gyakorlati irányítója egy biztonságos fejtési rendszer kidolgozásának. A vezetése alatt működő bányák kilenc alkalommal nyerték el az élüzem címet. 1984-től a vállalat termelési igazgatójává nevezték ki, az eocén bányák termelésfuttatása és stabilizálása jelentette fő feladatát. Szakmai munkáját és a tatabányai bauxittermelés bevezetésével és értékesítésével kapcsolatos eredményeit különböző kitüntetésekkel többször is elismerték. 1956-tól az országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület tagja, a helyi szervezetben több évtizeden át vezetőségi tag, jelenleg szakosztályi küldött. Egyesületi munkáját „Sóltz Vilmos” és „Szentkirályi Zsigmond” emlékérem adományozásával ismerték el. A bányászhagyományok ápolásának elkötelezettje, a szakestélyek állandó tisztségviselője. 1995-ben alapító tagja a bányászati hagyományőrző Rozmaringos Bányász Egyletnek, melynek tevékenységét 2005-ben Ezüst Turul Díjjal ismerte el az önkormányzat.

Biacsi Sándor rendőr főtörzs zászlós közel három évtizede áll a rendőrség alkalmazásában. Hivatástudattal végzett körzeti megbízotti tevékenysége mellett hosszú évek óta kiemelt figyelmet fordít a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak, szüleinek és a nevelőtestületek – bűnmegelőzéssel, közbiztonsággal, közrenddel, drogprevencióval, internetfüggőséggel, konfliktusmentes kommunikációval kapcsolatos – szemléletmódjának formálására, fejlesztésére. Eredményes, elhivatott tevékenységének alapja a jó szakmai felkészültség, melyet rendszeres önképzéssel, továbbképzéseken, szakmai konferenciákon való részvétellel is tudatosan fejleszt. Az ott hallottakat, tanultakat jó érzékkel igyekszik továbbadni és mindezeket a gyakorlatban is sikeresen alkalmazza. A közbiztonság területén végzett elhivatott prevenciós munkájával nagyban hozzájárul az iskolák eredményesebb nevelési-oktatási tevékenységéhez, a város bűnmegelőzési moráljának javításához.

 
Oszd meg ezt az írást: Facebook Google Bookmarks Iwiwes megosztásEszközök: PDFNyomtatEmail