Hírek

Pedagógus Nap a Városházán

2014 június 04. (szerda) 17:12

Szép hagyománya Tatabányának, hogy a Városi Pedagógus Napon adja át az önkormányzat a Molnár János - díjat, a Zöld Ág Díjat és a Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket. Azon tanárok, tanítók és nevelők munkáját ismerjük így el, akik kiemelkedően látják el szakmai feladataikat felelősségteljes munkájuk során – mondta Schmidt Csaba a Városházán megtartott ünnepségen.


A polgármester hangsúlyozta: szükségünk van olyan példaképekre, mint amilyen Molnár János volt, aki három évtizeden át szolgálta a várost munkájával, és mutatott példát a következő generációk tanulóinak és pedagógusainak egyaránt. És a most díjazott pedagógusok is ilyen példaképek, akik a szakmai tevékenységükön kívül is irányt tudnak mutatni, akár gyerekeknek, akár a kollégáknak. Schmidt Csaba kiemelte, hogy folyamatos változásban élünk, és ma már az élethosszig való tanulás jelentheti a siker zálogát. Az oktatásban jelentős változások történtek az elmúlt időben, amelyek a pedagógusokért, a szakma presztízsének visszaállításáért történtek, mind erkölcsi, mind anyagi értelemben „Olyan lesz a jövő, mint a ma iskolája” – idézte a polgármester Szent-Györgyi Albert szavait.
A köszöntő elhangzása után Schmidt Csaba átadta a díjakat és elismeréseket az idei év kitüntetettjeinek. A városban kiemelkedő oktatási – nevelési tevékenységet folytató pedagógusok iránti tisztelet és megbecsülés kifejezése céljából alapított Molnár János-díjat Góczánné Sziráki Éva óvodapedagógusnak, Hajdúné Herczeg Csilla általános iskolai tanárnőnek és Dohos Imre középiskolai tanárnak adták át. A környezeti nevelésben végzett magas szintű munkájáért az idén Tóthné Harcsa Annamária óvodapedagógus vehette át a Zöld Ág Díjat.
Ezután a polgármester az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket és elismerő okleveleket nyújtotta át az arra érdemeseknek: Joóné Tóth Tímeának, Imréné Zalaba Mártának, Kostyál Jánosnénak, Laskay Zsoltnak, Somodiné Nyoma Katalinnak, Somorjai Ildikó Katalinnak, Frank Lászlónak, Kertész Sándornénak, Pallós Jánosnénak, Pénzes Lászlónénak, Salamon Hugónénak, Szigeti Györgynének, Ungvölgyiné Varga Évának, Varga Gáborné Tarjáni Magdolnának és Wágner Emíliának.

Molnár János - díj

Góczánné Sziráki Éva:

Góczánné Sziráki Éva 1985-ben végzett a szarvasi Óvóképző Főiskolán. Az eltelt 27 év alatt mindig odaadóan, lelkiismeretesen, pontosan, az óvodapedagógusi hivatásnak megfelelően végezte munkáját. A rábízott gyermekeknek tudása legjavát nyújtja, csoportjára nyugodt, családias légkör jellemző. Óvodapedagógusi munkája mellett 2002-ben gyógytestnevelő végzettségért tanult, melyet 2003-ban szakvizsgával egészített ki, majd 2004-ben terapeuta szakképesítést szerzett. A testnevelés mellett a természetvédelmet is kiemelt feladatának tekinti. Nagy szerepe van abban, hogy óvodában kedvelt foglalkozási, kirándulási forma lett az erdei óvoda. Hozzáértésével vett részt az Árpád Gimnázium és Óvónői, majd Pedagógiai Szakközépiskola diákjainak gyakorlati képzésében. Főiskolai hallgatók is gyakorta kérték, hogy nála tölthessék a szakmai gyakorlatot. Munkáját precizitás, pontosság, önmagával szemben maximalizmus jellemzi. A hivatása iránt teljes mértékben elkötelezett. A Benedek Elek Óvoda kiváló pedagógusa Góczánné Sziráki Éva méltán részesül a Molnár János Pedagógiai Díjban.

Hajdúné Herczeg Csilla:

A Kodály Zoltán Általános Iskola és AMI tiszteletben álló, kiváló pedagógusa Hajduné Herczeg Csilla. 1977-ben jeles diplomával végzett az esztergomi Tanítóképző Főiskolán, ez év őszétől a tantestület tagja. Tanító munkáját, egész pedagógiai tevékenységét gyermekszeretete, hivatása iráni elkötelezettsége hatja át. Kedves, segítőkész egyéniségével eredményesen mentorálja a pályakezdő kollégákat. Tudatosan és következetesen tervezi, szervezi, oktató-, nevelő munkáját. Tanórán kívüli tevékenysége közül kiemelkedik a vers-és prózamondó foglalkozásokon végzett oktató-nevelő tevékenysége. Nagy gondolt fordít a város történetének és a bányász hagyományoknak a megismertetésére. Osztályközösségeire kiegyensúlyozottság, bensőséges kapcsolatrendszer és szeretetteljes légkör jellemzi. Igazi pedagógus egyéniség: lelkiismeretes, nyugodt, fáradhatatlan és naprakész ismeretekkel bíró pedagógus. Több évtizedes eredményes munkáját megköszönve méltán jogosult a Molnár János Díjra.

Dohos Imre:

Dohos Imre a Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola pedagógusa. 1993-ban a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán magyar-történelem szakos általános iskolai tanári diplomát, majd 1998-ban a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen történelem szakos tanári diplomát szerzett. Módszereiben a hagyományos, konzervatív értékközvetítés a meghatározó. Pedagógiai munkájában a központi szerepet kap a hazaszeretet, a nemzeti értékek hangsúlyozása. A történelmi ismeretek sikeres elsajátítását, az érettségi felkészülést a diákok számára kidolgozott jegyzeteivel segíti. Tanítványait rendszeresen készíti fel versenyekre, ahol szép sikereket érnek el. Mint osztályfőnök, munkájában mindig precíz, szigorúan következetes. Tanítványaival és önmagával is igényel, rendszerető, megkívánja és betartatja a fegyelmet. Emberi tulajdonságai, lelkiismeretes tanári tevékenysége, töretlen munkakedve és példaértékű munkabírása alapján Dohos Imre Molnár János Pedagógiai Díjat érdemelt ki.

Zöld Ág Díj

Tóthné Harcsa Annamária:

Tóthné Harcsa Annamária 21 éve dolgozik a Kertvárosi Óvodában. Óvodapedagógusi oklevelét a Budapesti Tanítóképző Főiskolán szerezte 1997-ben. Elkötelezett híve a környezetvédelemnek, a tudatos energiafogyasztásnak. Pedagógiai munkájában az óvodai környezeti nevelés mindig nagy hangsúlyt kapott. 2008-ban az ELTE TÓFK karán környezeti nevelés szakon további képesítést szerzett. Célja, hogy elősegítse az óvodás korosztály környezettudatos szemléletének, magatartásának, életvitelének kialakulását, amivel elérhető, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen majd tevékenységében, döntéseiben alkalmazni, érvényesíteni ezt a szemléletet és ismeretanyagot. Nevéhez fűződik, hogy az óvoda 2013 decemberében másodszor is elnyerte a szigorú követelményrendszernek megfelelő Zöld Óvoda címet. Tevékenyen részt vett az óvoda Hulladékfaló – a hulladék érték, a Lakó- és helytörténeti program valamint az Erdei Óvoda program „Jó gyakorlatainak” kidolgozásában, megszervezésében, lebonyolításában. Az egészséges életmód támogatójaként 2005-ben elvégezte a Dohányzás vagy Egészség? – kiegészítő óvodai programot, melynek szakmai anyagát beépíti az éves munkatervébe. Tóthné Harcsa Annamáriát a környezeti nevelés terén példamutató, aktívan tevékenykedő óvodapedagógusnak ismerjük, aki mindent megtesz azért, hogy gyermekeinkből környezetét ismerő és azért felelősséget érző felnőtt váljék.

 
Oszd meg ezt az írást: Facebook Google Bookmarks Iwiwes megosztásEszközök: PDFNyomtatEmail