Hírek

Pedagógus Nap a Városházán

2013 június 06. (csütörtök) 05:34

Szép hagyománya Tatabányának, hogy a Városi Pedagógus Napon adja át az önkormányzat a Molnár János Pedagógiai Díjat, a Zöld Ág Díjat és a Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket. Azoknak a tanároknak, tanítóknak, nevelőknek munkáját ismerjük így el, akik kiemelkedően látják el szakmai feladataikat a nehéz, felelősségteljes szolgálat során – mondta Schmidt Csaba a Városházán megtartott ünnepségen.

A polgármester többek között beszélt arról is iskoláskorunkból mindannyian fel tudjuk sorolni egy, de akár több tanárunkat, akiktől a tanóra keretében, de azon kívül is sokat kaptunk.  Ők azok a pedagógusok, akiknek személyisége gyermeki, vagy kamaszkori fejlődésünk legnyitottabb időszakában értékeket mutatnak számunkra, sokat tanulhattunk tőlük, jó példát mutatnak élethelyzeteink megoldására.

A köszöntő elhangzása után Schmidt Csaba átadta a díjakat és elismeréseket az idei év kitüntetettjeinek. A városban kiemelkedő oktatási – nevelési tevékenységet folytató pedagógusok iránti tisztelet és megbecsülés kifejezése céljából alapított Molnár János-díjat Kósa Szilvia óvadapedagógusnak, Szedresi Károlyné általános iskolai tanárnak és Sipos Etelka középiskolai tanárnak. A környezeti nevelésben végzett magas szintű munkájáért az idén Deákné Csom Andrea pedagógus vehette át a Zöld Ág Díjat. Ezután a polgármester az Oktatási Miniszter által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket nyújtotta át az arra érdemeseknek Fail Józsefné Pruzsina Erzsébetnek, Fojtyik Csabáné Cseke Máriának, Hideghné Szécsényi Annának, Horgos Gabriellával, Imréné Zabala Mártával, Józanné Lehőcz Juditnak, Molnárné Hérincs Annának, Ónodi Lajosné Rosta Jolánnak, Dr. Partali Lászlóné Kőri Ildikónak, Schmidtmayerné Nusser Mariettának, Vargáné Szabó Krisztinának, és Szakállas Sárának.

Molnár János Díj

Kósa Szilvia

1985-ben szerezte meg főiskolai oklevelét a Soproni Óvónőképző Intézetben. 31 éve dolgozik a Kertvárosi Óvodában. Dinamikus, munkájára igényes óvodapedagógus. A továbbképzéseken és az önképzésben is az ének-zenei nevelést részesítette előnyben, ennek köszönhetően több, mint egy évtizedes múltra tekint vissza az óvodai zenei nevelésben végzett magas színvonalú munkája a Kertvárosi Óvodában. A népi játékgyűjteményekből, saját gyűjtésből, tájegységek gyűjteményeiből összeállított hatalmas szakmai anyaga teret enged az együttjátszás örömeinek, élménynyújtásnak, a gyermeki személyiség teljesebb kibontakozásának, az aktivitás és kreativitás fokozásának az egészséges önismeret és önértékelés elősegítésének. A néphagyomány éltetése napi munkájának szerves része. A tánc-és mozgásformás színesebbé, színvonalasabbá tételekor a 3-7 éves korú gyermek mozgásfejlettségének jellemzőire alapoz. Ennek köszönhetően a 2003-tól éveken át megrendezésre kerülő „Körbe-karikába” népi gyermekjáték fesztiválokon jeles eredményeket ért el gyermekcsoportjaival. Elkötelezett híve az autentikus magyar népzenének, az esztétikus zenei nevelésnek, mellyel értéket teremtett az óvodában. Munkáját precizitás, pontosság, önmagával szemben maximalizmus jellemzi. A hivatása iránt teljes mértékben elkötelezett. A Kertvárosi Óvoda kiváló pedagógusa Kósa Szilvia méltán részesül a Molnár János Pedagógiai Díjban.

Szedresi Károlyné

A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerezte biológia-mezőgazdasági ismeretek szakos diplomáját 1974-ben. 1986-óta a tatabányai Váci Mihály Általános Iskola tanáraként dolgozott nyugdíjazásáig. Mindkét szak oktatásában kiemelkedő eredményeket ért el. A Kaán Károly természetismereti és a Herman Ottó biológiai versenyeken is szinte minden évben dobogós helyen végeztek tanítványai a megyei megmérettetéseken. A technika tantárgyi versenyekre is rendszeresen eredményesen készítette fel az érdeklődő tanulókból álló csoportokat. Rendkívül energikus, lendületes egyénisége munkára ösztönzött mindenkit. Munkáját minden területen az alaposság és a folytonos megújulás igénye jellemezte. Az iskola pedagógiai programjának, helyi tantervének kidolgozásában is fontos szerepet vállalt az „Egészségnevelési”, illetőleg a „Környezeti nevelés” kidolgozása terén. Évről-évre az Ő irányításával, szervezésében valósultak meg az Egészségvédelmi Napok, melyek mindig új programmal gazdagították e téren a tanulók elméleti és gyakorlati ismereteit. Kezdeményezése volt, hogy az iskola is kapcsolódjon a Megyei Vöröskereszt karitatív programjainak megvalósításához, és vált a Váci iskola a vöröskereszt bázisiskolájává. Továbbra is önkéntesként dolgozik a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezeténél. 2012. szeptemberétől a tatabányai Szent Margit Általános Iskolában nyugdíjasként természetismert és biológia tantárgyakat tanít. Segíti az iskola programjainak megvalósítását.  Több évtizedes eredményes munkáját megköszönve méltán jogosult a Molnár János Díjra.

Sipos Etelka

Sipos Etelka tanárnő a Bárdos László Gimnázium magyar-német szakos pedagógusa. Az Árpád Gimnáziumban kiváló eredménnyel érettségizett, a pályáját meghatározó magyartanára éppen ennek a díjnak a névadója volt. A szegedi József Attila Tudományegyetem bölcsészkarán 1980-ban szerzett középiskolai tanári oklevelet. 1987-ben került a Bárdos László Gimnáziumba, ahol jelenleg is eredményesen dolgozik. Szakmai megbecsülését jelezte, hogy az iskola belő struktúrájának kialakításakor a vezetőség a humán munkaközösség vezetőjévé választotta. Az iskola minőségirányítási csoportjának stabil tagja. Kimagasló szakmai és közösségi munkájáért 1997-ben tanári Bárdos - díjban részesült. Szakmai munkájából feltétlenül említésre méltó az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen magyar és német nyelvből a diákjai kimagasló eredményeket értek el. 2003-ban az elsők között végezte el a szakjainak emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészítő képzést, majd a magyar nyelv és irodalom tárgyak emelet szintű írásbeli érettségi vizsgájának megyei koordinátora lett. Ezt a feladatot hosszú éveken át magas színvonalon művelte. 2005-ben két kollégájával együtt kiadta az „Emelt szintű érettségi feladatok magyar nyelv és irodalom tantárgyból”című kötetet, ami akkor az országban az első ilyen témájú kiadvány volt.    Emberi tulajdonságai, lelkiismeretes tanári tevékenysége, töretlen munkakedve és példaértékű munkabírása alapján Sipos Etelka Molnár János Pedagógiai Díjat érdemelt ki.

„ZÖLD ÁG” –DÍJ

Deákné Csom Andrea

1981-ben végzett az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán. Pályáját a Kossuth Lajos Általános Iskolában kezdte, majd három évig a Bánhidai Általános Iskolában tanított. Ezután útja ismét visszavezette első munkahelyére, ahol egészen 2000-ig a Szent Margit Iskolába jöveteléig dolgozott. Minden lehetőséget kihasznált, hogy diplomája mellé még több ismeretet szerezzen, melyeket elsősorban természet és környezetvédelmi témákban tartott továbbképzéseken szerzett meg. Jelenleg a TSC Természetjáró szakosztályának szakosztályvezetője. Ebben a minőségében kitartó szervezője a Tatabánya 20 és 30 elnevezésű hagyományos túráknak. Rendszeresen szakosztályi túrákat szervez, melyek legnagyobb eredménye a túrázáson és a fizikai egészségmegőrzésen túl az is, hogy ezeken az egészen kicsi gyerekektől kezdve a nyugdíjasokig széles körben vegyenek részt a természetet szerető egyének, családok. Rendszeresen tanul, tájékozódik, részt vesz a környezeti nevelési konferencián, továbbképzéseken, az iskola környezeti nevelési programjainak kidolgozását is végezi. Deákné Csom Andreát a környezeti nevelés terén példamutató, aktívan tevékenykedő pedagógusnak ismerjük, aki mindent megtesz azért, hogy gyermekeinkből környezetét ismerő és azért felelősséget érző felnőtt váljék. A pályán eltöltött évek elismeréseként Zöld Ág díjat vehet át.

 
Oszd meg ezt az írást: Facebook Google Bookmarks Iwiwes megosztásEszközök: PDFNyomtatEmail