Hírek

Közgyűlési napló

2013 március 22. (péntek) 09:11

A képviselő-testületének márciusi ülésén napirend előtt bemutatkozott a járási kormányhivatalt vezető Lendvai Balázs, valamint az új jegyző, Tamásné Lobenwein Gizella. A közgyűlés tagjai ezután a város térfigyelő kamerarendszerének bővítéséről szóló előterjesztéssel foglalkoztak. Egybehangzó döntésük nyomán két kamerával bővülhet a rendszer. A térfigyelők a Győri úton működő Levendula gyógyszertár költözés utáni bejáratához kerülnek úgy, hogy a kamerák és a telepítés 1,8 millió forintos költségeit a gyógyszertárat működtető betéti társaság állja majd. Schmidt Csaba polgármester arról beszélt, hogy a beruházás engedélyezése a város számára is hasznos lenne, hiszen utána újabb átjátszási pont telepítése nélkül, tehát alacsonyabb költséggel lehetne az épületre újabb, a piac területét és a Győri utat is belátó kamerát kihelyezni.

Másodikként a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsággal kapcsolatban hozott személyi döntéseket a testület. A GAMESZ vezetésével megbízott Salló Győző és a mandátumáról lemondott Molnár Gábor megüresedett helyére Zsidek Ferenc és elnökként Bagó Attila került. Ezután intézményvezetőt választottak a József Attila Megyei és Városi Könyvtár élére. A két beérkezett pályázat alapján a feladattal dr. Voit Pált bízták meg öt évre.

A bölcsődék nyári nyitva tartásáról is határoztak. Dr. Kancz Csaba az előterjesztéséhez hozzáfűzte, a zárva tartási időket minden intézménynél két hétre szűkítették. Ablonczy Dánielné azt a családbarát helyzetet is üdvözölte, hogy a bölcsődék és az óvodák nyitva tartását összehangolták. Az óvodák kötelező felvételi körzeteinek pontosítására is szükség volt. Bár Fácánkertben nincsen bejelentett lakcímen óvodáskorú gyermek, a tavaly nevesített utcákat be kellett sorolni intézményekhez. Mivel a bánhidai óvodák telítettek, az fácánkerti utcák a Kertvárosi Óvodához kerültek.

A testület Szervezeti és Működési Szabályzatát is újraalkotta. Miután a képviselők egyenként döntöttek Boda Bánk tizenkét módosító indítványáról, tíz igennel, egy nem és hat tartózkodás mellett elfogadták az új, a képviselőket egyenlőként kezelő a SZMSZ-t.

Több pontjában módosították a város sportrendeletét is a nemrégiben létrehozott Földi Imre sportösztöndíj miatt. A határozat szerint a sportösztöndíjra a közgyűlés által megválasztott öttagú testület tehet majd javaslatot. Ennek tagjai: Földi Imre olimpiai bajnok, a Nemzet Sportolója, Tatabánya díszpolgára, dr. Partali László önkormányzati képviselő, a Magyar Olimpiai Akadémia tagja, Sámuel Botond, a TSC ügyvezető elnöke, a MOB tagja, Vadócz László sportreferens, valamint a Sporttanács véleményének képviseletében a tanács mindenkori elnöke.

A képviselők ezen kívül döntöttek többek között a Temetkezési Szolgáltató Kft. díjemelési kérelméről is. Az emelés helyett azonban több módosító indítvány egybehangzó támogatásával az áprilisi ülés elé kerül a téma, méghozzá civil szervezetekkel való egyeztetés után, 10 százalékos csökkentéssel. Dr. Kancz Csaba, az előterjesztő fogalmazta meg a képviselők véleményét: elfogadhatatlan a díjemelés olyan időkben, amikor a lakosság egyre nehezebben viseli az egyre emelkedő terheket.

Döntöttek még a Táncsics Mihály úttal párhuzamos lakóút építését és közművesítését előkészítő kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges 10 millió forint biztosításáról is. Az érintett 44 telekből csupán egyetlen tulajdonos nem járult hozzá a többiek által várva-várt fejlesztéshez. A telkek közművesítése alakossági társulás feladata lesz, míg a közút és tartozékainak kiépítése az önkormányzaté.

A testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy a város részt vegyen a Mild Home – Eco green Village energiatudatosságot célzó nemzetközi pályázaton, valamint meghozta a Kertvárosi lakótelep szociális célú városrehabilitációja című pályázat benyújtásához szükséges döntéseket.

Schmidt Csaba a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolójában megköszönte mindazoknak a helytállását, akik részt vettek az elmúlt hétvégi rendkívüli időjárási viszonyok miatt kialakkult helyzetben a támogató, segítő munkában, s egyidejűleg az önkormányzat feladatteljesítéseit összegezte képviselőtársainak.


forrás: www.kemma.hu
 
Oszd meg ezt az írást: Facebook Google Bookmarks Iwiwes megosztásEszközök: PDFNyomtatEmail